دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/05/2012 dopamine [en] dopamine تلفظ 0 رأی
30/05/2012 norepinephrine [en] norepinephrine تلفظ 0 رأی
30/05/2012 interminable [en] interminable تلفظ 0 رأی
30/05/2012 contrivance [en] contrivance تلفظ 0 رأی
30/05/2012 urticaria [en] urticaria تلفظ 0 رأی
30/05/2012 laceration [en] laceration تلفظ 0 رأی
30/05/2012 pronunciation [en] pronunciation تلفظ 0 رأی
30/05/2012 gynecomastia [en] gynecomastia تلفظ 1 رأی
30/05/2012 physiology [en] physiology تلفظ 0 رأی