دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/10/2018 Fini Henriques [da] Fini Henriques تلفظ 0 رأی
03/10/2018 metallisk [da] metallisk تلفظ 0 رأی
03/10/2018 forevige [da] forevige تلفظ 0 رأی
03/10/2018 avantgardistisk [da] avantgardistisk تلفظ 0 رأی
03/10/2018 togbus [da] togbus تلفظ 0 رأی
03/10/2018 strå [da] strå تلفظ 0 رأی
03/10/2018 luge [da] luge تلفظ 0 رأی
03/10/2018 forlovelse [da] forlovelse تلفظ 1 رأی
31/07/2018 frem og tilbage [da] frem og tilbage تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Min oldemor fylder år i morgen. [da] Min oldemor fylder år i morgen. تلفظ 0 رأی
31/07/2018 har travlt med [da] har travlt med تلفظ 0 رأی
31/07/2018 have ret [da] have ret تلفظ 0 رأی
31/07/2018 tæt ved [da] tæt ved تلفظ 0 رأی
31/07/2018 slide op [da] slide op تلفظ 0 رأی
31/07/2018 af den grund [da] af den grund تلفظ 0 رأی
31/07/2018 fint klaret! [da] fint klaret! تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Har du lyst til at komme forbi i aften? [da] Har du lyst til at komme forbi i aften? تلفظ 0 رأی
31/07/2018 komme forbi [da] komme forbi تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Søren Peder Lauritz Sørensen [da] Søren Peder Lauritz Sørensen تلفظ 0 رأی
31/07/2018 luftperspektiv [da] luftperspektiv تلفظ 0 رأی
31/07/2018 afkoble [da] afkoble تلفظ 0 رأی
31/07/2018 skævhed [da] skævhed تلفظ 0 رأی
31/07/2018 tilskyndelse [da] tilskyndelse تلفظ 0 رأی
31/07/2018 udskyde [da] udskyde تلفظ 0 رأی
31/07/2018 agere [da] agere تلفظ 0 رأی
31/07/2018 Thomas Søndergård [da] Thomas Søndergård تلفظ 0 رأی
31/07/2018 køkken [da] køkken تلفظ 1 رأی
24/11/2017 Spodsbjerg [da] Spodsbjerg تلفظ 0 رأی
24/11/2017 Hva' så? [da] Hva' så? تلفظ 0 رأی
24/11/2017 utilstedelig [da] utilstedelig تلفظ 0 رأی