دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/10/2018 iøjnefaldende [da] iøjnefaldende تلفظ 1 رأی
20/10/2018 udlægning [da] udlægning تلفظ 0 رأی
20/10/2018 endegyldig [da] endegyldig تلفظ 0 رأی
20/10/2018 gedeost [da] gedeost تلفظ 0 رأی
20/10/2018 sondering [da] sondering تلفظ 0 رأی
20/10/2018 polygam [da] polygam تلفظ 0 رأی
20/10/2018 sidegang [da] sidegang تلفظ 0 رأی
20/10/2018 fleksitar [da] fleksitar تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Ha' det sjovt! [da] Ha' det sjovt! تلفظ 0 رأی
20/10/2018 ikke spor [da] ikke spor تلفظ 0 رأی
20/10/2018 manglede tilstedeværelse [da] manglede tilstedeværelse تلفظ 0 رأی
20/10/2018 ved et uheld [da] ved et uheld تلفظ 0 رأی
20/10/2018 få fat i [da] få fat i تلفظ 0 رأی
20/10/2018 slå i stykker [da] slå i stykker تلفظ 0 رأی
20/10/2018 du hedder [da] du hedder تلفظ 0 رأی
20/10/2018 Betyd! [da] Betyd! تلفظ 0 رأی
20/10/2018 jeg har virkelig trådt i spinaten! [da] jeg har virkelig trådt i spinaten! تلفظ 0 رأی
04/10/2018 bomstille [da] bomstille تلفظ 0 رأی
04/10/2018 Lars Hedegaard [da] Lars Hedegaard تلفظ 0 رأی
04/10/2018 udmelding [da] udmelding تلفظ 0 رأی
04/10/2018 afdække [da] afdække تلفظ 0 رأی
04/10/2018 belæg [da] belæg تلفظ 0 رأی
03/10/2018 uregerlig [da] uregerlig تلفظ 0 رأی
03/10/2018 årsværk [da] årsværk تلفظ 0 رأی
03/10/2018 Michael Birkjær [da] Michael Birkjær تلفظ 0 رأی
03/10/2018 opildne [da] opildne تلفظ 0 رأی
03/10/2018 facade [da] facade تلفظ 0 رأی
03/10/2018 fyldig [da] fyldig تلفظ 0 رأی
03/10/2018 nedbrydelighed [da] nedbrydelighed تلفظ 0 رأی
03/10/2018 Hævd [da] Hævd تلفظ 0 رأی