دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
09/04/2008 Buenas noches [es] buenas noches تلفظ 0 رأی
05/04/2008 ¡Hasta luego! [es] ¡hasta luego! تلفظ 0 رأی
05/04/2008 ¡Adiós! [es] ¡Adiós! تلفظ 0 رأی
05/04/2008 ¡Buenos días! [es] ¡Buenos días! تلفظ 0 رأی