دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
09/02/2013 עָגִיל [he] עָגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 רָגִיל [he] רָגִיל تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/02/2013 תָּגִיל [he] תָּגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 תַּרְגִּיל [he] תַּרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 אָגִיל [he] אָגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 אַרְגִּיל [he] אַרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 גִּיל [he] גִּיל تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/02/2013 הִרְגִּיל [he] הִרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יָגִיל [he] יָגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יַרְגִּיל [he] יַרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 לָגִיל [he] לָגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 לְהַרְגִּיל [he] לְהַרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 מַרְגִּיל [he] מַרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 נָגִיל [he] נָגִיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 נַרְגִּיל [he] נַרְגִּיל تلفظ 0 رأی
09/02/2013 חָשַׁק [he] חָשַׁק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 טַבָּק [he] טַבָּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 טָרַק [he] טָרַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יְאֻבַּק [he] יְאֻבַּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יִבְהַק [he] יִבְהַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יֻבְרַק [he] יֻבְרַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יְבֻתַּק [he] יְבֻתַּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יֻדְבַּק [he] יֻדְבַּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יִדְבַּק [he] יִדְבַּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יֻדְחַק [he] יֻדְחַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יִדְחַק [he] יִדְחַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יֻדְלַק [he] יֻדְלַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יְהֻדַּק [he] יְהֻדַּק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יוּפַק [he] יוּפַק تلفظ 0 رأی
09/02/2013 יוּרַק [he] יוּרַק تلفظ 0 رأی