دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/04/2009 решается [ru] решается تلفظ 0 رأی
04/04/2009 отвечу [ru] отвечу تلفظ 0 رأی
04/04/2009 значащий [ru] значащий تلفظ 0 رأی
04/04/2009 рай [ru] рай تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 сторицей [ru] сторицей تلفظ 0 رأی
04/04/2009 утерянное [ru] утерянное تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 успешно [ru] успешно تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 непроторенным [ru] непроторенным تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 сообщество [ru] сообщество تلفظ 0 رأی
04/04/2009 общаясь [ru] общаясь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 трудятся [ru] трудятся تلفظ 0 رأی
04/04/2009 присущи [ru] присущи تلفظ 0 رأی
04/04/2009 запугивать [ru] запугивать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 угадать [ru] угадать تلفظ 0 رأی
04/04/2009 поэтому [ru] поэтому تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 килобайт [ru] килобайт تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 забавно [ru] забавно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 ощутить [ru] ощутить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 отсюда [ru] отсюда تلفظ 0 رأی
04/04/2009 смысл [ru] смысл تلفظ 0 رأی
04/04/2009 лист [ru] лист تلفظ 0 رأی
04/04/2009 рот [ru] рот تلفظ -1 رأی
04/04/2009 отнюдь [ru] отнюдь تلفظ 0 رأی
04/04/2009 язычок [ru] язычок تلفظ 0 رأی
04/04/2009 убить [ru] убить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 самодовольно [ru] самодовольно تلفظ 0 رأی
04/04/2009 пытливо [ru] пытливо تلفظ 0 رأی
04/04/2009 взнос [ru] взнос تلفظ 0 رأی
04/04/2009 кабель [ru] кабель تلفظ -1 رأی
04/04/2009 речка [ru] речка تلفظ 0 رأی