دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/04/2009 подрывающие [ru] подрывающие تلفظ 0 رأی
05/04/2009 предчувствиям [ru] предчувствиям تلفظ 0 رأی
05/04/2009 проблему [ru] проблему تلفظ 0 رأی
05/04/2009 пещерного [ru] пещерного تلفظ 0 رأی
05/04/2009 характерны [ru] характерны تلفظ 0 رأی
05/04/2009 направитесь [ru] направитесь تلفظ 0 رأی
05/04/2009 отклонилось [ru] отклонилось تلفظ 0 رأی
04/04/2009 вздрогнув [ru] вздрогнув تلفظ 0 رأی
04/04/2009 стук [ru] стук تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 механизм [ru] механизм تلفظ 0 رأی
04/04/2009 заглянуть [ru] заглянуть تلفظ 0 رأی
04/04/2009 весомо [ru] весомо تلفظ 0 رأی
04/04/2009 пригодиться [ru] пригодиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 надет [ru] надет تلفظ 0 رأی
04/04/2009 опустить [ru] опустить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 прикрепленный [ru] прикрепленный تلفظ 0 رأی
04/04/2009 автоматический [ru] автоматический تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 перекусить [ru] перекусить تلفظ 0 رأی
04/04/2009 худо [ru] худо تلفظ 0 رأی
04/04/2009 придёт [ru] придёт تلفظ 0 رأی
04/04/2009 кормиться [ru] кормиться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 бурьян [ru] бурьян تلفظ 0 رأی
04/04/2009 биология [ru] биология تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 идей [ru] идей تلفظ 0 رأی
04/04/2009 догадываться [ru] догадываться تلفظ 0 رأی
04/04/2009 сути [ru] сути تلفظ 0 رأی
04/04/2009 руководство [ru] руководство تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/04/2009 прилагал [ru] прилагал تلفظ 0 رأی
04/04/2009 новых [ru] новых تلفظ 0 رأی
04/04/2009 совершено [ru] совершено تلفظ 0 رأی