دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/06/2012 Yaweh [he] Yaweh تلفظ 0 رأی
06/06/2012 בני ברית [he] בני ברית تلفظ 0 رأی