دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2013 желаем [ru] желаем تلفظ 0 رأی
12/07/2013 пойди-ка [ru] пойди-ка تلفظ 0 رأی
12/07/2013 умняра [ru] умняра تلفظ 0 رأی
12/07/2013 облиздат [ru] облиздат تلفظ 0 رأی
12/07/2013 засмеялись [ru] засмеялись تلفظ 0 رأی
12/07/2013 сослуживец [ru] сослуживец تلفظ 0 رأی
12/07/2013 торс [bg] торс تلفظ 0 رأی
12/07/2013 черепашка [ru] черепашка تلفظ 1 رأی
12/07/2013 закосить [ru] закосить تلفظ 0 رأی
12/07/2013 шлёпки [ru] шлёпки تلفظ 0 رأی
12/07/2013 монпансье [ru] монпансье تلفظ 0 رأی
12/07/2013 попьём [ru] попьём تلفظ 0 رأی
12/07/2013 ламповщица [ru] ламповщица تلفظ 0 رأی
12/07/2013 самоспасатель изолирующий [ru] самоспасатель изолирующий تلفظ 0 رأی
12/07/2013 граммонал [ru] граммонал تلفظ 0 رأی
12/07/2013 бейджик [ru] бейджик تلفظ 0 رأی
12/07/2013 лейблы [ru] лейблы تلفظ 0 رأی
12/07/2013 пиплы [ru] пиплы تلفظ 0 رأی
12/07/2013 Невский проспект [ru] Невский проспект تلفظ 0 رأی
12/07/2013 привет [ru] привет تلفظ 2 رأی
12/07/2013 Алексей Миллер [ru] Алексей Миллер تلفظ 0 رأی
12/07/2013 Россия [ru] Россия تلفظ 0 رأی
12/07/2013 мятежный [ru] мятежный تلفظ 0 رأی
12/07/2013 здравствуйте [ru] здравствуйте تلفظ -1 رأی
12/07/2013 метр [ru] метр تلفظ 1 رأی
12/07/2013 Акулина [ru] Акулина تلفظ -1 رأی
12/07/2013 вымпел [ru] вымпел تلفظ 0 رأی
12/07/2013 гастроэнтерит [ru] гастроэнтерит تلفظ 0 رأی
12/07/2013 бешенстве [ru] бешенстве تلفظ 0 رأی
12/07/2013 Мэттью Фокс [ru] Мэттью Фокс تلفظ 0 رأی