دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/11/2008 clinique [fr] clinique تلفظ 0 رأی
03/11/2008 comptoir de famille [fr] comptoir de famille تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Jumonville [fr] Jumonville تلفظ 0 رأی
03/11/2008 riposte [fr] riposte تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Alexis de Tocqueville [fr] Alexis de Tocqueville تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 tiare [fr] tiare تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Pernod [fr] Pernod تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Vauxbuin [fr] Vauxbuin تلفظ 0 رأی
03/11/2008 Chatenay-Malabry [fr] Chatenay-Malabry تلفظ 0 رأی
03/11/2008 l'essentiel [fr] l'essentiel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 Le Pigeoulet’ [fr] Le Pigeoulet’ تلفظ 0 رأی
03/11/2008 adieu [fr] adieu تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/11/2008 mythomane [fr] mythomane تلفظ 0 رأی