دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/02/2017 રજા [gu] રજા تلفظ 0 رأی
01/02/2017 નદી [gu] નદી تلفظ 0 رأی
01/02/2017 છાપું [gu] છાપું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ઘઉં [gu] ઘઉં تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ચોખા [gu] ચોખા تلفظ 0 رأی
01/02/2017 મગ [gu] મગ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 સમાચાર [gu] સમાચાર تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ચશ્માં [gu] ચશ્માં تلفظ 0 رأی
01/02/2017 માબાપ [gu] માબાપ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ઐશ્વર્યા મજમુદાર [gu] ઐશ્વર્યા મજમુદાર تلفظ 0 رأی
01/02/2017 કાગળ [gu] કાગળ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 રંગ [gu] રંગ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 પેંસિલ [gu] પેંસિલ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 બાળક [gu] બાળક تلفظ 0 رأی
01/02/2017 કાળું [gu] કાળું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ભૂખરું [gu] ભૂખરું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 સફેદ [gu] સફેદ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 ધોળું [gu] ધોળું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 વાદળી [gu] વાદળી تلفظ 0 رأی
01/02/2017 લીલું [gu] લીલું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 પીળું [gu] પીળું تلفظ 0 رأی
01/02/2017 લાલ [gu] લાલ تلفظ 0 رأی
01/02/2017 બદામી [gu] બદામી تلفظ 0 رأی
01/02/2017 મગન [gu] મગન تلفظ 0 رأی
01/02/2017 નયન [gu] નયન تلفظ 0 رأی
01/02/2017 અકબર [gu] અકબર تلفظ 0 رأی
01/02/2017 કનક [gu] કનક تلفظ 0 رأی
01/02/2017 અમર [gu] અમર تلفظ 0 رأی
01/02/2017 મનહર [gu] મનહર تلفظ 0 رأی
01/02/2017 રતન [gu] રતન تلفظ 0 رأی