دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2013 gelado [pt] gelado تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Zurique [pt] Zurique تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Solis [pt] Solis تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Andrés [pt] Andrés تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Flavia [pt] Flavia تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Letícia [pt] Letícia تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Mario [pt] Mario تلفظ 0 رأی
26/05/2013 Liam [pt] Liam تلفظ 0 رأی