دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/05/2009 asqueroso [es] asqueroso تلفظ 0 رأی
19/05/2009 porcino [es] porcino تلفظ 0 رأی
19/05/2009 ventosidad [es] ventosidad تلفظ 0 رأی
19/05/2009 moñiga [es] moñiga تلفظ 0 رأی
19/05/2009 estiércol [es] estiércol تلفظ 0 رأی
19/05/2009 pelotilla [es] pelotilla تلفظ 0 رأی
19/05/2009 marrano [es] marrano تلفظ -1 رأی
19/05/2009 sobaco [es] sobaco تلفظ 0 رأی
19/05/2009 picotón [es] picotón تلفظ 0 رأی
19/05/2009 puerco [es] puerco تلفظ 0 رأی