دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/11/2010 mundo [pt] mundo تلفظ 0 رأی
18/11/2010 como [pt] como تلفظ 0 رأی
18/11/2010 família [pt] família تلفظ 1 رأی
18/11/2010 irmã [pt] irmã تلفظ 0 رأی
18/11/2010 irmão [pt] irmão تلفظ 1 رأی
18/11/2010 mãe [pt] mãe تلفظ 1 رأی
18/11/2010 pai [pt] pai تلفظ 1 رأی
18/11/2010 filho [pt] filho تلفظ 0 رأی
18/11/2010 filha [pt] filha تلفظ 0 رأی
18/11/2010 puta [pt] puta تلفظ 0 رأی
18/11/2010 merda [pt] merda تلفظ 0 رأی
18/11/2010 ano [pt] ano تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2010 Natal [pt] Natal تلفظ 2 رأی
18/11/2010 perfeito [pt] perfeito تلفظ 0 رأی
18/11/2010 és [pt] és تلفظ 0 رأی
18/11/2010 sou [pt] sou تلفظ 0 رأی
18/11/2010 tu [pt] tu تلفظ 1 رأی
18/11/2010 pessoa [pt] pessoa تلفظ 0 رأی
18/11/2010 Bairro Alto [pt] Bairro Alto تلفظ 0 رأی
18/11/2010 Agora [pt] Agora تلفظ 0 رأی
18/11/2010 quando [pt] quando تلفظ 0 رأی
18/11/2010 dez [pt] dez تلفظ 1 رأی
18/11/2010 9 - nove [pt] 9 - nove تلفظ 0 رأی
18/11/2010 oito [pt] oito تلفظ 2 رأی
18/11/2010 sete [pt] sete تلفظ 0 رأی
18/11/2010 6 - seis [pt] 6 - seis تلفظ 0 رأی
18/11/2010 5 - cinco [pt] 5 - cinco تلفظ 0 رأی
18/11/2010 4 - quatro [pt] 4 - quatro تلفظ 0 رأی
18/11/2010 3 - três [pt] 3 - três تلفظ 2 رأی
18/11/2010 2 - dois [pt] 2 - dois تلفظ 0 رأی