دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/06/2013 cheese [en] cheese تلفظ 0 رأی
27/06/2013 The Campfire Headphase [en] The Campfire Headphase تلفظ 0 رأی
27/06/2013 Peter Amacher [en] Peter Amacher تلفظ 1 رأی