کاربر:

mikaeli

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های mikaeli شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/12/2017 kuvastua [fi] kuvastua تلفظ 0 رأی
19/12/2017 sekarotuinen [fi] sekarotuinen تلفظ 0 رأی
19/12/2017 poikamainen [fi] poikamainen تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Paasikivi [fi] Paasikivi تلفظ 0 رأی
19/12/2017 villiviini [fi] villiviini تلفظ 0 رأی
19/12/2017 paritella [fi] paritella تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kummitustalo [fi] kummitustalo تلفظ 0 رأی
19/12/2017 Tuomilehto [fi] Tuomilehto تلفظ 0 رأی
19/12/2017 puolikuulasit [fi] puolikuulasit تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kakuttaa [fi] kakuttaa تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kesytys [fi] kesytys تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kananliha [fi] kananliha تلفظ 0 رأی
19/12/2017 molempikätinen [fi] molempikätinen تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kaakattaa [fi] kaakattaa تلفظ 0 رأی
19/12/2017 perinnöllisyys [fi] perinnöllisyys تلفظ 0 رأی
19/12/2017 itsekriittinen [fi] itsekriittinen تلفظ 0 رأی
19/12/2017 untuvainen [fi] untuvainen تلفظ 0 رأی
19/12/2017 istumavaunu [fi] istumavaunu تلفظ 0 رأی
19/12/2017 alusta alkaen [fi] alusta alkaen تلفظ 1 رأی
19/12/2017 luuri [fi] luuri تلفظ 0 رأی
19/12/2017 tyhjin käsin [fi] tyhjin käsin تلفظ 1 رأی
19/12/2017 kylmäallas [fi] kylmäallas تلفظ 0 رأی
16/12/2017 Jean Sibelius [fi] Jean Sibelius تلفظ 0 رأی
16/12/2017 taivutusluokka [fi] taivutusluokka تلفظ 0 رأی
16/12/2017 kesytön [fi] kesytön تلفظ 0 رأی
16/12/2017 Hamina [fi] Hamina تلفظ 0 رأی
16/12/2017 ä [fi] ä تلفظ 0 رأی
16/12/2017 simuloida [fi] simuloida تلفظ 0 رأی
16/12/2017 ylhäisyys [fi] ylhäisyys تلفظ 0 رأی
16/12/2017 remonttimies [fi] remonttimies تلفظ 0 رأی