کاربر:

mikaeli

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های mikaeli شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/12/2017 lyhäri [fi] lyhäri تلفظ 0 رأی
27/12/2017 sukankuluttaja [fi] sukankuluttaja تلفظ 0 رأی
27/12/2017 pane [fi] pane تلفظ 0 رأی
27/12/2017 unho [fi] unho تلفظ 0 رأی
27/12/2017 leseet [fi] leseet تلفظ 0 رأی
27/12/2017 foolihappo [fi] foolihappo تلفظ 0 رأی
27/12/2017 isyysvapaa [fi] isyysvapaa تلفظ 0 رأی
27/12/2017 kitulias [fi] kitulias تلفظ 0 رأی
27/12/2017 todistamaton [fi] todistamaton تلفظ 0 رأی
27/12/2017 kuusenjalka [fi] kuusenjalka تلفظ 0 رأی
27/12/2017 luonnon helmassa [fi] luonnon helmassa تلفظ 0 رأی
27/12/2017 hymy [fi] hymy تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kirjani [fi] kirjani تلفظ 0 رأی
19/12/2017 valtio [fi] valtio تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kaukokaipuu [fi] kaukokaipuu تلفظ 0 رأی
19/12/2017 å [fi] å تلفظ 0 رأی
19/12/2017 suolakaivos [fi] suolakaivos تلفظ 0 رأی
19/12/2017 tomera [fi] tomera تلفظ 0 رأی
19/12/2017 tilava [fi] tilava تلفظ 0 رأی
19/12/2017 puolue [fi] puolue تلفظ 0 رأی
19/12/2017 muumimaailma [fi] muumimaailma تلفظ 0 رأی
19/12/2017 syömähammas [fi] syömähammas تلفظ 0 رأی
19/12/2017 roimia [fi] roimia تلفظ 0 رأی
19/12/2017 pohjamuovi [fi] pohjamuovi تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kaihtaa [fi] kaihtaa تلفظ 1 رأی
19/12/2017 sijoiltaanmeno [fi] sijoiltaanmeno تلفظ 0 رأی
19/12/2017 kukkaiskansa [fi] kukkaiskansa تلفظ 0 رأی
19/12/2017 veljenpojat [fi] veljenpojat تلفظ 0 رأی
19/12/2017 suikaloida [fi] suikaloida تلفظ 0 رأی
19/12/2017 tahkota [fi] tahkota تلفظ 0 رأی