دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/05/2009 alak [tl] alak تلفظ 0 رأی
02/05/2009 bangketa [tl] bangketa تلفظ 0 رأی
02/05/2009 itim [tl] itim تلفظ 0 رأی
02/05/2009 pagkain [tl] pagkain تلفظ 0 رأی
25/04/2009 numero [tl] numero تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Pamahagi [tl] Pamahagi تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Gitlapi [tl] Gitlapi تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Unlapi [tl] Unlapi تلفظ 0 رأی
25/04/2009 lapi [tl] lapi تلفظ 0 رأی
25/04/2009 magandang umaga [tl] magandang umaga تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
25/04/2009 ulan [tl] ulan تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Bilang [tl] Bilang تلفظ 0 رأی
25/04/2009 berde [tl] berde تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Pasalaysay [tl] Pasalaysay تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Pautos [tl] Pautos تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Tahasan [tl] Tahasan تلفظ 0 رأی
25/04/2009 Tahas [tl] Tahas تلفظ 0 رأی
25/04/2009 paari [tl] paari تلفظ 0 رأی
25/04/2009 inumin [tl] inumin تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Araneta [tl] Araneta تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Tondo [tl] Tondo تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Makati [tl] Makati تلفظ 0 رأی
24/04/2009 cavite [tl] cavite تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Mindoro Occidental [tl] Mindoro Occidental تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Pangasinan [tl] Pangasinan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2009 Nueva Ecija [tl] Nueva Ecija تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Boracay [tl] Boracay تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/04/2009 Paukol [tl] Paukol تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Palatinigan [tl] Palatinigan تلفظ 0 رأی
24/04/2009 Pagbaybay [tl] Pagbaybay تلفظ 0 رأی