دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/11/2010 god [en] god تلفظ -1 رأی
02/11/2010 allegiance [en] allegiance تلفظ 0 رأی
02/11/2010 radii [en] radii تلفظ 1 رأی
02/11/2010 Kristen Wiig [en] Kristen Wiig تلفظ 0 رأی
02/11/2010 megabyte [en] megabyte تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Bono [en] Bono تلفظ 0 رأی
02/11/2010 phonetic [en] phonetic تلفظ 0 رأی
02/11/2010 the [en] the تلفظ 1 رأی
02/11/2010 naive [en] naive تلفظ 1 رأی
02/11/2010 YouTube [en] YouTube تلفظ -1 رأی
02/11/2010 rabbit [en] rabbit تلفظ 0 رأی
02/11/2010 gato [es] gato تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Ross Bagdasarian [en] Ross Bagdasarian تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Johnny Knoxville [en] Johnny Knoxville تلفظ 1 رأی
02/11/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
02/11/2010 Sufjan Stevens [en] Sufjan Stevens تلفظ 2 رأی
02/11/2010 trekking [en] trekking تلفظ 0 رأی
02/11/2010 M. Night Shyamalan [en] M. Night Shyamalan تلفظ 1 رأی
02/11/2010 Habakkuk [en] Habakkuk تلفظ 1 رأی
02/11/2010 Steven Soderbergh [en] Steven Soderbergh تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Nahum [en] Nahum تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Philemon [en] Philemon تلفظ 0 رأی
02/11/2010 Scoville [en] Scoville تلفظ 0 رأی