دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
18/12/2011 học hành [vi] học hành تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/12/2011 phân lọai [vi] phân lọai تلفظ 0 رأی
18/12/2011 chú tiểu [vi] chú tiểu تلفظ 0 رأی
18/12/2011 tư trang [vi] tư trang تلفظ 0 رأی
18/12/2011 phát âm [vi] phát âm تلفظ 0 رأی
18/12/2011 thể lọai [vi] thể lọai تلفظ 0 رأی
18/12/2011 điện thọai [vi] điện thọai تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Tây Sơn [vi] Tây Sơn تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Phúc Ánh [vi] Nguyễn Phúc Ánh تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Nhạc [vi] Nguyễn Nhạc تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Lữ [vi] Nguyễn Lữ تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Thanh Hóa [vi] Thanh Hóa تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Kim [vi] Nguyễn Kim تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Huệ [vi] Nguyễn Huệ تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Nguyễn Ánh [vi] Nguyễn Ánh تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Phú Xuân [vi] Phú Xuân تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Minh Mạng [vi] Minh Mạng تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Bảo Đại [vi] Bảo Đại تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Trưng Trắc [vi] Trưng Trắc تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Thuận Hóa [vi] Thuận Hóa تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Trưng Nhị [vi] Trưng Nhị تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Hai Bà Trưng [vi] Hai Bà Trưng تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Phan Bội Châu [vi] Phan Bội Châu تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Phan Châu Trinh [vi] Phan Châu Trinh تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Cường Để [vi] Cường Để تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Phan Chu Trinh [vi] Phan Chu Trinh تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Đông Dương [vi] Đông Dương تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Ngô Đình Diệm [vi] Ngô Đình Diệm تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Bạch Đằng [vi] Bạch Đằng تلفظ 0 رأی
17/12/2011 Bến Hải [vi] Bến Hải تلفظ 0 رأی