دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/01/2010 befolyásol [hu] befolyásol تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 csíkoz [hu] csíkoz تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/01/2010 csökken [hu] csökken تلفظ 0 رأی
04/01/2010 borotvál [hu] borotvál تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/12/2009 alszik mint a bunda [hu] alszik mint a bunda تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/12/2009 buborékol [hu] buborékol تلفظ 0 رأی
28/12/2009 bosszant [hu] bosszant تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csúszik [hu] csúszik تلفظ 0 رأی
28/12/2009 bedobja a törülközőt [hu] bedobja a törülközőt تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csomagol [hu] csomagol تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csoportosít [hu] csoportosít تلفظ 0 رأی
28/12/2009 alszik rá egyet [hu] alszik rá egyet تلفظ 0 رأی
28/12/2009 bekukucskál [hu] bekukucskál تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csütörtököt mond [hu] csütörtököt mond تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csoportosul [hu] csoportosul تلفظ 0 رأی
28/12/2009 cincog [hu] cincog تلفظ 0 رأی
28/12/2009 cipel [hu] cipel تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csodálkozik [hu] csodálkozik تلفظ 0 رأی
28/12/2009 ciripel [hu] ciripel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/12/2009 Fülöp [hu] Fülöp تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csacsog [hu] csacsog تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csönget [hu] csönget تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csillapít [hu] csillapít تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csalódik [hu] csalódik تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csírájában elfojt [hu] csírájában elfojt تلفظ 0 رأی
28/12/2009 csicsereg [hu] csicsereg تلفظ 0 رأی
28/12/2009 cserbenhagy [hu] cserbenhagy تلفظ 0 رأی
28/12/2009 naptár [hu] naptár تلفظ 0 رأی
28/12/2009 Kellemes karácsonyt [hu] Kellemes karácsonyt تلفظ 0 رأی
07/12/2009 Átány [hu] Átány تلفظ 0 رأی