دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
07/12/2009 Nem értem. [hu] Nem értem. تلفظ 0 رأی