کاربر:

mbasit

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های mbasit شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2017 تنازعات [ur] تنازعات تلفظ 0 رأی
03/03/2017 موٹا [ur] موٹا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 فلم [ur] فلم تلفظ 0 رأی
03/03/2017 سبزی [ur] سبزی تلفظ 0 رأی
03/03/2017 سب [ur] سب تلفظ 0 رأی
03/03/2017 کلاس [ur] کلاس تلفظ 0 رأی
03/03/2017 شاعر [ur] شاعر تلفظ 0 رأی
03/03/2017 اشنان [ur] اشنان تلفظ 0 رأی
03/03/2017 چوہیا [ur] چوہیا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ناپايدار [ur] ناپايدار تلفظ 0 رأی
03/03/2017 یوم [ur] یوم تلفظ 0 رأی
03/03/2017 لائبریری [ur] لائبریری تلفظ 0 رأی
03/03/2017 گول [ur] گول تلفظ 0 رأی
03/03/2017 چوزہ [ur] چوزہ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 جھونپڑا [ur] جھونپڑا تلفظ 0 رأی
03/03/2017 جشن بہاراں [ur] جشن بہاراں تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پیڑ [ur] پیڑ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 آرام دہ [ur] آرام دہ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 حیاتیات [ur] حیاتیات تلفظ 0 رأی
03/03/2017 گہری [ur] گہری تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پنکها [ur] پنکها تلفظ 0 رأی
03/03/2017 کانچ [ur] کانچ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 دسترخوان‎ [ur] دسترخوان‎ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 رشدی [ur] رشدی تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ناز [ur] ناز تلفظ 0 رأی
03/03/2017 پَير [ur] پَير تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ٹوبہ ٹیک سنگھ [ur] ٹوبہ ٹیک سنگھ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 راولپنڈی [ur] راولپنڈی تلفظ 0 رأی
03/03/2017 سیکنڈ [ur] سیکنڈ تلفظ 0 رأی
03/03/2017 ساعت [ur] ساعت تلفظ 0 رأی