دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/01/2011 corroncho [es] corroncho تلفظ 0 رأی
24/01/2011 cachaco [es] cachaco تلفظ 0 رأی
24/01/2011 chipaque [es] chipaque تلفظ 0 رأی