دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2008 Portishead [en] Portishead تلفظ 3 رأی
12/07/2008 Chromeo [en] Chromeo تلفظ 0 رأی
12/07/2008 anachronism [en] anachronism تلفظ 1 رأی
12/07/2008 thieves [en] thieves تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Jessica Tandy [en] Jessica Tandy تلفظ 0 رأی
12/07/2008 extortionately [en] extortionately تلفظ 0 رأی
12/07/2008 libel [en] libel تلفظ 1 رأی
12/07/2008 phallus [en] phallus تلفظ 0 رأی
12/07/2008 John Hurt [en] John Hurt تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Jonny Lee Miller [en] Jonny Lee Miller تلفظ 0 رأی
12/07/2008 Alan Rickman [en] Alan Rickman تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/07/2008 you [en] you تلفظ 5 رأی
12/07/2008 judge [en] judge تلفظ 10 رأی بهترین تلفظ