دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/05/2010 irrumpía [es] irrumpía تلفظ 0 رأی
23/05/2010 valientemente [es] valientemente تلفظ 0 رأی
23/05/2010 sorda [es] sorda تلفظ 1 رأی
23/05/2010 giraba [es] giraba تلفظ 0 رأی
23/05/2010 cayera [es] cayera تلفظ 0 رأی
23/05/2010 goznes [es] goznes تلفظ 0 رأی
23/05/2010 vejaba [es] vejaba تلفظ 0 رأی
23/05/2010 metía [es] metía تلفظ 0 رأی
23/05/2010 reído [es] reído تلفظ 0 رأی
23/05/2010 saliera [es] saliera تلفظ 0 رأی
23/05/2010 matarlo [es] matarlo تلفظ 0 رأی
23/05/2010 traiga [es] traiga تلفظ 0 رأی
23/05/2010 Los Ángeles [es] Los Ángeles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 dituzte [eu] dituzte تلفظ 0 رأی
22/05/2010 jaitsi [eu] jaitsi تلفظ 0 رأی
22/05/2010 bortizki [eu] bortizki تلفظ 0 رأی
22/05/2010 ematerakoan [eu] ematerakoan تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Jira [eu] Jira تلفظ 0 رأی
22/05/2010 kaleari [eu] kaleari تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Oskorri [eu] Oskorri تلفظ 0 رأی
22/05/2010 ebaki [eu] ebaki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 olerki [eu] olerki تلفظ 0 رأی
22/05/2010 galtzadara [eu] galtzadara تلفظ 0 رأی
22/05/2010 automatikoki [eu] automatikoki تلفظ 0 رأی
22/05/2010 abeslari [eu] abeslari تلفظ 0 رأی
22/05/2010 izango [eu] izango تلفظ 0 رأی
22/05/2010 horrela [eu] horrela تلفظ 0 رأی
22/05/2010 zapaldu [eu] zapaldu تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Julene [eu] Julene تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Arantxa Urretabizkaia [eu] Arantxa Urretabizkaia تلفظ 0 رأی