دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/04/2010 cállate [es] cállate تلفظ 1 رأی
17/04/2010 chillar [es] chillar تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 collar [es] collar تلفظ 1 رأی
17/04/2010 callar [es] callar تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 galleta [es] galleta تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 gallina [es] gallina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 pollo [es] pollo تلفظ 2 رأی
17/04/2010 pescadilla [es] pescadilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 paella [es] paella تلفظ 4 رأی
17/04/2010 Ez dut ulertzen [eu] Ez dut ulertzen تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Sute! [eu] Sute! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 martxoa [eu] martxoa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 apirila [eu] apirila تلفظ 0 رأی
17/04/2010 maiatza [eu] maiatza تلفظ 0 رأی
17/04/2010 ekaina [eu] ekaina تلفظ 0 رأی
17/04/2010 abuztua [eu] abuztua تلفظ 0 رأی
17/04/2010 iraila [eu] iraila تلفظ 0 رأی
17/04/2010 urria [eu] urria تلفظ 0 رأی
17/04/2010 azaroa [eu] azaroa تلفظ 0 رأی
17/04/2010 abendua [eu] abendua تلفظ 0 رأی
17/04/2010 ez du merezi [eu] ez du merezi تلفظ 0 رأی
17/04/2010 otsaila [eu] otsaila تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Jautarkol [eu] Jautarkol تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Atso [eu] Atso تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Asel Luzarraga [eu] Asel Luzarraga تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Aspaldiko! [eu] Aspaldiko! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Topa! [eu] Topa! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 ondo [eu] ondo تلفظ 0 رأی
17/04/2010 inhar [eu] inhar تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Javier Aguirresarobe [eu] Javier Aguirresarobe تلفظ 0 رأی