دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/09/2017 Ikusi arte [eu] Ikusi arte تلفظ 0 رأی
23/08/2016 Gero arte [eu] Gero arte تلفظ 0 رأی
23/08/2016 Non dago komuna? [eu] Non dago komuna? تلفظ 0 رأی
02/09/2010 Euskal Herritarrok [eu] Euskal Herritarrok تلفظ 0 رأی
02/09/2010 abokatu [eu] abokatu تلفظ 0 رأی
02/09/2010 erasotzaile [eu] erasotzaile تلفظ 0 رأی
02/09/2010 adulteriogile [eu] adulteriogile تلفظ 2 رأی
02/09/2010 almidoi [eu] almidoi تلفظ 0 رأی
02/09/2010 akziodun [eu] akziodun تلفظ 1 رأی
02/09/2010 artisau [eu] artisau تلفظ 0 رأی
02/09/2010 nekazaritza [eu] nekazaritza تلفظ 0 رأی
24/07/2010 axola [eu] axola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/07/2010 zisku [eu] zisku تلفظ -1 رأی
24/07/2010 baratxuri [eu] baratxuri تلفظ 0 رأی
11/07/2010 Erle [eu] Erle تلفظ 1 رأی
11/07/2010 euskaltegi [eu] euskaltegi تلفظ 0 رأی
11/07/2010 adeitasun [eu] adeitasun تلفظ 0 رأی
11/07/2010 arbendol [eu] arbendol تلفظ 0 رأی
11/07/2010 ozengailu [eu] ozengailu تلفظ 0 رأی
11/07/2010 amnistia [eu] amnistia تلفظ 0 رأی
11/07/2010 mundrun [eu] mundrun تلفظ 0 رأی
11/07/2010 hegatxabal [eu] hegatxabal تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/07/2010 zalantzagarritasun [eu] zalantzagarritasun تلفظ 0 رأی
11/07/2010 zakurkeria [eu] zakurkeria تلفظ 0 رأی
11/07/2010 maitasun [eu] maitasun تلفظ 0 رأی
11/07/2010 ingurumen [eu] ingurumen تلفظ 0 رأی
11/07/2010 atsegintasun [eu] atsegintasun تلفظ 0 رأی
11/07/2010 adiskide [eu] adiskide تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/07/2010 adiskidetasun [eu] adiskidetasun تلفظ 0 رأی
26/06/2010 Etxeberria [eu] Etxeberria تلفظ 0 رأی