دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
23/05/2010 Maite zaitut [eu] Maite zaitut تلفظ 0 رأی
19/04/2010 Ondo ibili! [eu] Ondo ibili! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Gero arte [eu] Gero arte تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Ikusi arte [eu] ikusi arte تلفظ 0 رأی
17/04/2010 hurrengo arte [eu] hurrengo arte تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Ez dut ulertzen [eu] Ez dut ulertzen تلفظ 0 رأی
17/04/2010 ez du merezi [eu] ez du merezi تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Nor zara? [eu] Nor zara? تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Zenbat balio du? [eu] Zenbat balio du? تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Ez da ezer [eu] Ez da ezer تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Non dago komuna? [eu] Non dago komuna? تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Urte askotarako [eu] Urte askotarako تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Zorte on! [eu] Zorte on! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Idatz iezadazu mesedez [eu] Idatz iezadazu mesedez تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Zer da zure izena? [eu] Zer da zure izena? تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Utzi pakean! [eu] Utzi pakean! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 On egin! [eu] On egin! تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Euskaraz badakizu? [eu] Euskaraz badakizu? تلفظ 0 رأی
17/04/2010 Zorionak zuri [eu] Zorionak zuri تلفظ 0 رأی