دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
03/05/2010 colémbolo [es] colémbolo تلفظ توسط antowalad
03/05/2010 apterígota [es] apterígota تلفظ توسط antowalad
03/05/2010 apterigógeno [es] apterigógeno تلفظ توسط antowalad
03/05/2010 holometábolo [es] holometábolo تلفظ 0 رأی
03/05/2010 sifonáptero [es] sifonáptero تلفظ 0 رأی
03/05/2010 afaníptero [es] afaníptero تلفظ 0 رأی
27/04/2010 Eyjafjalla [is] Eyjafjalla تلفظ توسط Elin
25/04/2010 escachar [es] escachar تلفظ توسط belgabirdo
25/04/2010 llanear [es] llanear تلفظ 0 رأی
25/04/2010 mistela [es] mistela تلفظ توسط plopez
25/04/2010 costillada [es] costillada تلفظ 0 رأی
25/04/2010 crespillo [es] crespillo تلفظ 0 رأی
23/04/2010 trikitixa [eu] trikitixa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 de mentirijillas [es] de mentirijillas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 hitzaurre [eu] hitzaurre تلفظ 0 رأی
17/04/2010 trikitilari [eu] trikitilari تلفظ 0 رأی
17/04/2010 irrintzi [eu] irrintzi تلفظ 0 رأی
17/04/2010 puntillitas [es] puntillitas تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 quisquilla [es] quisquilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 cabritillo [es] cabritillo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 encasquillar [es] encasquillar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 rosquilla [es] rosquilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 costillar [es] costillar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 pastillero [es] pastillero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 colleja [es] colleja تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 bachillerato [es] bachillerato تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 grajo [es] grajo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 entablillar [es] entablillar تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 ganchillo [es] ganchillo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/04/2010 natilla [es] natilla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ