دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
24/07/2010 Comacchio [it] Comacchio تلفظ توسط Rosicip
12/07/2010 arbendol [eu] arbendol تلفظ 0 رأی
11/07/2010 zalantzagarritasun [eu] zalantzagarritasun تلفظ 0 رأی
22/05/2010 kaleari [eu] kaleari تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Jira [eu] Jira تلفظ 0 رأی
22/05/2010 ematerakoan [eu] ematerakoan تلفظ 0 رأی
22/05/2010 korrika [eu] korrika تلفظ 0 رأی
22/05/2010 zetorren [eu] zetorren تلفظ 0 رأی
22/05/2010 gizon [eu] gizon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 galtzadara [eu] galtzadara تلفظ 0 رأی
22/05/2010 jaitsi [eu] jaitsi تلفظ 0 رأی
22/05/2010 egin [eu] egin تلفظ 0 رأی
22/05/2010 oinak [eu] oinak تلفظ 0 رأی
22/05/2010 automatikoki [eu] automatikoki تلفظ 0 رأی
22/05/2010 bortizki [eu] bortizki تلفظ 0 رأی
22/05/2010 zapaldu [eu] zapaldu تلفظ 0 رأی
22/05/2010 dituzte [eu] dituzte تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Oskorri [eu] Oskorri تلفظ 0 رأی
22/05/2010 Karmele Igartua [eu] Karmele Igartua تلفظ 0 رأی
22/05/2010 hegoak [eu] hegoak تلفظ 0 رأی
22/05/2010 ebaki [eu] ebaki تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 banizkio [eu] banizkio تلفظ 0 رأی
22/05/2010 neria [eu] neria تلفظ 0 رأی
22/05/2010 izango [eu] izango تلفظ 0 رأی
22/05/2010 horrela [eu] horrela تلفظ 0 رأی
22/05/2010 gehiago [eu] gehiago تلفظ 0 رأی
22/05/2010 xoria [eu] xoria تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
22/05/2010 nik [eu] nik تلفظ 0 رأی
22/05/2010 nuen [eu] nuen تلفظ توسط jontol
22/05/2010 maite [eu] maite تلفظ 0 رأی