دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2012 murs [ca] murs تلفظ 0 رأی
08/05/2012 desfetes [ca] desfetes تلفظ 0 رأی
08/05/2012 derrotes [ca] derrotes تلفظ 0 رأی
08/05/2012 progrés [ca] progrés تلفظ 0 رأی
08/05/2012 tecnològic [ca] tecnològic تلفظ 0 رأی
08/05/2012 avenços [ca] avenços تلفظ 0 رأی
08/05/2012 científics [ca] científics تلفظ 0 رأی