دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/06/2017 al este [es] al este تلفظ 0 رأی
21/06/2017 plan de [es] plan de تلفظ 0 رأی
21/06/2017 se reúnen [es] se reúnen تلفظ 0 رأی
21/06/2017 de metal [es] de metal تلفظ 0 رأی
21/06/2017 de altura [es] de altura تلفظ 0 رأی
21/06/2017 de espesor [es] de espesor تلفظ 0 رأی
21/06/2017 al tanto de [es] al tanto de تلفظ 0 رأی
21/06/2017 descolgó [es] descolgó تلفظ 0 رأی
13/06/2017 hobbit [es] hobbit تلفظ 0 رأی
13/06/2017 pendolero [es] pendolero تلفظ 0 رأی
13/06/2017 vidriero [es] vidriero تلفظ 0 رأی
13/06/2017 Airbus A380 [es] Airbus A380 تلفظ 0 رأی
29/05/2017 conduzcas [es] conduzcas تلفظ 0 رأی
29/05/2017 sánscrito [es] sánscrito تلفظ 0 رأی
29/05/2017 tal o cual [es] tal o cual تلفظ 1 رأی
29/05/2017 táper [es] táper تلفظ 1 رأی
10/05/2017 traductoras [es] traductoras تلفظ 0 رأی
09/04/2017 genero [es] genero تلفظ 0 رأی
09/04/2017 Lonstein [es] Lonstein تلفظ 0 رأی
09/04/2017 Pumba [es] Pumba تلفظ 0 رأی
29/03/2017 Bahia [es] Bahia تلفظ 0 رأی
29/03/2017 crayones [es] crayones تلفظ 0 رأی
03/03/2017 Jonathan Urretaviscaya [es] Jonathan Urretaviscaya تلفظ 0 رأی
03/03/2017 descorrer las cortinas [es] descorrer las cortinas تلفظ 0 رأی
03/03/2017 guardar silencio [es] guardar silencio تلفظ 0 رأی
03/03/2017 por lo demás [es] por lo demás تلفظ 0 رأی
03/03/2017 venido a menos [es] venido a menos تلفظ 0 رأی
03/03/2017 salir mal parado [es] salir mal parado تلفظ 0 رأی
03/03/2017 polo opuesto [es] polo opuesto تلفظ 0 رأی
03/03/2017 Usuhaia [es] Usuhaia تلفظ 0 رأی