دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
27/10/2019 siglo XX [es] siglo XX تلفظ 0 رأی
27/10/2019 Comanches [es] Comanches تلفظ 0 رأی
11/10/2019 preordinaciones [es] preordinaciones تلفظ 0 رأی
11/10/2019 inadecuada [es] inadecuada تلفظ 0 رأی
18/07/2019 ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos [es] ¿Y ahora qué va a pensar la gente de nos تلفظ 0 رأی
18/07/2019 Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc [es] Ojalá hubiera hecho caso a tus advertenc تلفظ 0 رأی
18/07/2019 No seas gil. [es] No seas gil. تلفظ 0 رأی
18/07/2019 Deberías ir a la escuela. [es] Deberías ir a la escuela. تلفظ 0 رأی
18/07/2019 Tienen que haber fracasado. [es] Tienen que haber fracasado. تلفظ 0 رأی
18/07/2019 Yo no era infiel. [es] Yo no era infiel. تلفظ 0 رأی
18/07/2019 el partido político [es] el partido político تلفظ 0 رأی
18/07/2019 marañales [es] marañales تلفظ 0 رأی
18/07/2019 templaduras [es] templaduras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 talladuras [es] talladuras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 agriculturas [es] agriculturas تلفظ 0 رأی
18/07/2019 tendeduras [es] tendeduras تلفظ 0 رأی
18/07/2019 atendimientos [es] atendimientos تلفظ 0 رأی
22/03/2019 hetría [es] hetría تلفظ 0 رأی
22/03/2019 inceptor [es] inceptor تلفظ 0 رأی
22/03/2019 afeitadamente [es] afeitadamente تلفظ 0 رأی
22/03/2019 barcelonismo [es] barcelonismo تلفظ 0 رأی
22/03/2019 bicapitalidad [es] bicapitalidad تلفظ 0 رأی
22/03/2019 dirigencial [es] dirigencial تلفظ 0 رأی
22/03/2019 dictióptero [es] dictióptero تلفظ 0 رأی
22/03/2019 desprejuiciada [es] desprejuiciada تلفظ 0 رأی
22/03/2019 desprejuiciado [es] desprejuiciado تلفظ 0 رأی
22/03/2019 decimotercer [es] decimotercer تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fecundante [es] fecundante تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fatigable [es] fatigable تلفظ 0 رأی
22/03/2019 fatigabilidad [es] fatigabilidad تلفظ 0 رأی