دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
11/05/2010 трясогузка желтобровая [ru] трясогузка желтобровая تلفظ 0 رأی
11/05/2010 чечевица обыкновенная [ru] чечевица обыкновенная تلفظ 0 رأی
11/05/2010 степной орёл [ru] степной орёл تلفظ 0 رأی
02/05/2010 на поезде [ru] на поезде تلفظ 0 رأی
18/04/2010 пойти пешком [ru] пойти пешком تلفظ 0 رأی
18/04/2010 на попятную [ru] на попятную تلفظ 0 رأی
06/03/2010 вот именно [ru] вот именно تلفظ 0 رأی
21/02/2010 на бюджет [ru] на бюджет تلفظ 0 رأی
08/02/2010 сторона света [ru] сторона света تلفظ 0 رأی
07/02/2010 во всяком случае [ru] во всяком случае تلفظ 0 رأی
17/01/2010 друг в друга [ru] друг в друга تلفظ 0 رأی
17/01/2010 друг на друга [ru] друг на друга تلفظ 0 رأی