دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
15/06/2010 братья и сёстры [ru] братья и сёстры تلفظ 0 رأی