دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/08/2018 Иртышский проезд [ru] Иртышский проезд تلفظ 1 رأی
14/01/2018 вести переговоры [ru] вести переговоры تلفظ 0 رأی
04/01/2018 сторона света [ru] сторона света تلفظ 1 رأی
01/11/2013 напомнят [ru] напомнят تلفظ 1 رأی
17/10/2011 прижимной [ru] прижимной تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
06/09/2011 хлястик [ru] хлястик تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2011 Сунтар [ru] Сунтар تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Чернолихов [ru] Чернолихов تلفظ 1 رأی
08/08/2011 канонер [ru] канонер تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/08/2011 Григорий Санакоев [ru] Григорий Санакоев تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Лепёхин [ru] Лепёхин تلفظ 0 رأی
08/08/2011 Анна Чумаченко [ru] Анна Чумаченко تلفظ 0 رأی
08/08/2011 оренбургский [ru] оренбургский تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
08/08/2011 Михаил Шишкин [ru] Михаил Шишкин تلفظ 1 رأی
20/02/2011 Екатерина Донич [ru] Екатерина Донич تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Днепров [ru] Днепров تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Долинин [ru] Долинин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Сясьстрой [ru] Сясьстрой تلفظ 0 رأی
20/02/2011 иммунизация [ru] иммунизация تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Джордж Баланчин [ru] Джордж Баланчин تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Анна Чакветадзе [ru] Анна Чакветадзе تلفظ 0 رأی
20/02/2011 Коран [ru] Коран تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 бездуховный [ru] бездуховный تلفظ 0 رأی
20/02/2011 необоснованный [ru] необоснованный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 геологический [ru] геологический تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 ДНК [ru] ДНК تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
20/02/2011 переворачивать [ru] переворачивать تلفظ 0 رأی
20/02/2011 поверхностный [ru] поверхностный تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/02/2011 Дровяная улица [ru] Дровяная улица تلفظ 0 رأی
13/02/2011 Дегтярная улица [ru] Дегтярная улица تلفظ 0 رأی