دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/01/2009 Carlos Diegues [pt] Carlos Diegues تلفظ 0 رأی
12/01/2009 Marília Pêra [pt] Marília Pêra تلفظ 0 رأی
12/01/2009 Caio Fernando Abreu [pt] Caio Fernando Abreu تلفظ 0 رأی
12/01/2009 João Guimarães Rosa [pt] João Guimarães Rosa تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/01/2009 José Lins do Rego [pt] José Lins do Rego تلفظ 0 رأی
12/01/2009 samba-canção [pt] samba-canção تلفظ 0 رأی
12/01/2009 Maysa [ilo] Maysa تلفظ 0 رأی
12/01/2009 sudário [pt] sudário تلفظ 0 رأی
12/01/2009 sudão [pt] sudão تلفظ 0 رأی
12/01/2009 sucatear [pt] sucatear تلفظ 0 رأی
12/01/2009 sucatagem [pt] sucatagem تلفظ 0 رأی
12/01/2009 subversão [pt] subversão تلفظ 0 رأی
12/01/2009 subversivo [pt] subversivo تلفظ 0 رأی
12/01/2009 aloá [pt] aloá تلفظ 0 رأی
12/01/2009 almirantado [pt] almirantado تلفظ 0 رأی