دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/08/2010 Naftalan [az] Naftalan تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Qəbələ [az] Qəbələ تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Qazax [az] Qazax تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Qobustan [az] Qobustan تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Quba [az] Quba تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Qusar [az] Qusar تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Saatlı [az] Saatlı تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Şamaxı [az] Şamaxı تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Sabirabad [az] Sabirabad تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Xanlar [az] Xanlar تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Göygöl [az] Göygöl تلفظ -1 رأی
10/08/2010 Tovuz [az] Tovuz تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Qubadlı [az] Qubadlı تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Şuşa [az] Şuşa تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Tərtər [az] Tərtər تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Sumqayıt [az] Sumqayıt تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Xaçmaz [az] Xaçmaz تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Xocavənd [az] Xocavənd تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Zaqatala [az] Zaqatala تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Zəngilan [az] Zəngilan تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Babək [az] Babək تلفظ 0 رأی
10/08/2010 buğda [az] buğda تلفظ -1 رأی
10/08/2010 Polad Bülbüloğlu [az] Polad Bülbüloğlu تلفظ -1 رأی
10/08/2010 Teymur Rəcəbov [az] Teymur Rəcəbov تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/08/2010 Dünya Kuboku [az] Dünya Kuboku تلفظ 0 رأی
10/08/2010 arı [az] arı تلفظ -1 رأی
10/08/2010 Ağrı [az] Ağrı تلفظ -1 رأی
10/08/2010 bayatılar [az] bayatılar تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Azərbaycan Respublikası [az] Azərbaycan Respublikası تلفظ 0 رأی
10/08/2010 Azərbaycanca [az] Azərbaycanca تلفظ 0 رأی