دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
06/10/2012 خوفناک [fa] خوفناک تلفظ 0 رأی
06/10/2012 لودگی [fa] لودگی تلفظ 0 رأی
06/10/2012 بد یمن [fa] بد یمن تلفظ 0 رأی
06/10/2012 مهمیز [fa] مهمیز تلفظ 0 رأی
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] کلاه شرعی تلفظ 0 رأی
01/10/2012 سواحیلی [fa] سواحیلی تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/10/2012 برگر ذغالی [fa] برگر ذغالی تلفظ 0 رأی
01/10/2012 بچه کون [fa] بچه کون تلفظ 0 رأی
01/10/2012 راپورت [fa] راپورت تلفظ 0 رأی
01/10/2012 اضغاث احلام [fa] اضغاث احلام تلفظ 0 رأی
01/10/2012 کرست [fa] کرست تلفظ 0 رأی
01/10/2012 روان نویس [fa] روان نویس تلفظ 0 رأی
01/10/2012 خودنویس [fa] خودنویس تلفظ 0 رأی
30/09/2012 substantiation [en] substantiation تلفظ توسط GueraCanela
22/09/2012 ساعت دیواری [fa] ساعت دیواری تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ