دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/04/2008 Heath Ledger [en] Heath Ledger تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 minutes [en] minutes تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 hairspray [en] hairspray تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Martin Luther King [en] Martin Luther King تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 transformers [en] transformers تلفظ 0 رأی
03/04/2008 computer [en] computer تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Australian Open [en] Australian Open تلفظ 0 رأی
03/04/2008 underground [en] underground تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 pixies [en] pixies تلفظ 0 رأی
03/04/2008 heroes [en] heroes تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 The White Stripes [en] The White Stripes تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Pamela Anderson [en] Pamela Anderson تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 Stargate [en] Stargate تلفظ 0 رأی
03/04/2008 body board [en] body board تلفظ 0 رأی
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] Winnie the Pooh تلفظ 0 رأی
03/04/2008 tools [en] tools تلفظ 0 رأی
03/04/2008 tea [en] tea تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 step [en] step تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
03/04/2008 David Beckham [en] David Beckham تلفظ 0 رأی