دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/04/2009 Regaleali [it] Regaleali تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] Francesco Roccaforte تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Masaniello [it] Masaniello تلفظ 0 رأی
02/04/2009 attrezzo [it] attrezzo تلفظ 0 رأی
02/04/2009 aggeggio [it] aggeggio تلفظ 0 رأی
02/04/2009 alce [it] alce تلفظ 0 رأی
02/04/2009 martello [it] martello تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 falce [it] falce تلفظ 0 رأی
02/04/2009 rastrello [it] rastrello تلفظ 0 رأی
02/04/2009 zappa [it] zappa تلفظ 0 رأی
02/04/2009 asse da stiro [it] asse da stiro تلفظ 0 رأی
02/04/2009 iperbole [it] iperbole تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 parabola [it] parabola تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Pulcinella [it] Pulcinella تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 Zorro [it] Zorro تلفظ 0 رأی
02/04/2009 ansia [it] ansia تلفظ 0 رأی
02/04/2009 paranoia [it] paranoia تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Uomo Ragno [it] Uomo Ragno تلفظ 0 رأی
02/04/2009 ramificazioni [it] ramificazioni تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] Qui, Quo, Qua تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 Paperinik [it] Paperinik تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 La Rinascente [it] La Rinascente تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Val Venosta [it] Val Venosta تلفظ 0 رأی
02/04/2009 tarocchi [it] tarocchi تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 Bacio Perugina [it] Bacio Perugina تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] Ferrero Rocher تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Perugina [it] Perugina تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
02/04/2009 De Cecco [it] De Cecco تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Buitoni [it] Buitoni تلفظ 0 رأی
02/04/2009 Sansepolcro [it] Sansepolcro تلفظ 0 رأی