دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/10/2012 Kabul [br] Kabul تلفظ 0 رأی
07/10/2012 Demat [br] Demat تلفظ -1 رأی