دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] خودآگاهی طبقاتی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] پیش‌فرض تلفظ 0 رأی
02/06/2013 به‌رغم [fa] به‌رغم تلفظ 0 رأی
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] هم‌پوشانی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] تأمل‌برانگیز تلفظ 0 رأی
02/06/2013 تأملی [fa] تأملی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] پرهیزیدن تلفظ 0 رأی
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] حدود و ثغور تلفظ 0 رأی
02/06/2013 سوفوکلس [fa] سوفوکلس تلفظ 0 رأی
02/06/2013 آموزه [fa] آموزه تلفظ 0 رأی
02/06/2013 بنفسه [fa] بنفسه تلفظ 0 رأی
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] خود‌آگاهی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 پروتستان [fa] پروتستان تلفظ 1 رأی
02/06/2013 پروتستانی [fa] پروتستانی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 فراسو [fa] فراسو تلفظ 0 رأی
02/06/2013 واسازی [fa] واسازی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] شیوه خطابی تلفظ 0 رأی
02/06/2013 استعلایی [fa] استعلایی تلفظ 1 رأی
02/06/2013 عورات [fa] عورات تلفظ 1 رأی
31/05/2013 صندوق عقب [fa] صندوق عقب تلفظ 0 رأی
31/05/2013 برکندن [fa] برکندن تلفظ 0 رأی
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] كفش پاك كن تلفظ 0 رأی
31/05/2013 واکس [fa] واکس تلفظ 0 رأی
31/05/2013 فرغون [fa] فرغون تلفظ 0 رأی
31/05/2013 پیش آمدن [fa] پیش آمدن تلفظ 0 رأی
31/05/2013 ميز تحرير [fa] ميز تحرير تلفظ 0 رأی
31/05/2013 نقب [fa] نقب تلفظ 0 رأی
30/05/2013 130 [fa] 130 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 120 [fa] 120 تلفظ 0 رأی
30/05/2013 110 [fa] 110 تلفظ 0 رأی