دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
17/02/2013 آب در هاون کوبیدن [fa] آب در هاون کوبیدن تلفظ 0 رأی