دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2019 جیمز جویس [fa] جیمز جویس تلفظ 1 رأی
12/07/2019 ریسنده [fa] ریسنده تلفظ 0 رأی
12/07/2019 ریسیدن [fa] ریسیدن تلفظ 0 رأی
28/08/2018 اعلام موضع کردن [fa] اعلام موضع کردن تلفظ 0 رأی
28/08/2018 ریگ [fa] ریگ تلفظ 0 رأی
28/08/2018 سوال شخصی [fa] سوال شخصی تلفظ 1 رأی
28/08/2018 رویا دیدن [fa] رویا دیدن تلفظ 0 رأی
28/08/2018 ساعت زنگ دار [fa] ساعت زنگ دار تلفظ 0 رأی
28/08/2018 چنته [fa] چنته تلفظ 0 رأی
06/09/2017 آب در هاون کوبیدن [fa] آب در هاون کوبیدن تلفظ 0 رأی
16/09/2016 عید پاک [fa] عید پاک تلفظ 0 رأی
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] دورهٔ نوزایی تلفظ 0 رأی
16/09/2016 بهیار [fa] بهیار تلفظ 1 رأی
16/09/2016 میبرد [fa] میبرد تلفظ 0 رأی
16/09/2016 ابوالهول [fa] ابوالهول تلفظ 0 رأی
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] سبیل جویدن تلفظ 0 رأی
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] دانشگاه شهید بهشتی تلفظ 0 رأی
16/09/2016 نه تنها [fa] نه تنها تلفظ 0 رأی
16/09/2016 هانیه [fa] هانیه تلفظ 0 رأی
01/10/2014 بوداپست [fa] بوداپست تلفظ 0 رأی
01/10/2014 استخاره [fa] استخاره تلفظ 1 رأی
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق تلفظ 2 رأی
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ تلفظ 3 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار تلفظ 0 رأی
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر تلفظ 0 رأی