دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
19/07/2013 اسماعیل ططری [fa] اسماعیل ططری تلفظ توسط aryasasani
05/07/2013 Matkahuolto [fi] Matkahuolto تلفظ توسط rambler
24/06/2013 indissolubly [en] indissolubly تلفظ توسط Hagel
09/06/2013 IKEA [fi] IKEA تلفظ توسط Muskotti
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] رخت‌پهن‌کن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 فونداسیون [fa] فونداسیون تلفظ 0 رأی
07/06/2013 جالباسی [fa] جالباسی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 رگال [fa] رگال تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصعید [fa] تصعید تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تصاحب [fa] تصاحب تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکن [fa] تمکن تلفظ 2 رأی
07/06/2013 تشهد [fa] تشهد تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تجلیل [fa] تجلیل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفعل [fa] تفعل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تفهم [fa] تفهم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تخطئه [fa] تخطئه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تمکین [fa] تمکین تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تقبل [fa] تقبل تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تسویه [fa] تسویه تلفظ 0 رأی
07/06/2013 بصره [fa] بصره تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تحکم [fa] تحکم تلفظ 0 رأی
07/06/2013 تباین [fa] تباین تلفظ 1 رأی
07/06/2013 تجمیع [fa] تجمیع تلفظ 0 رأی
07/06/2013 شاخ بودن [fa] شاخ بودن تلفظ 0 رأی
07/06/2013 نخودی [fa] نخودی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 بهار عربی [fa] بهار عربی تلفظ 0 رأی
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] توسعه درون زا تلفظ 0 رأی
06/06/2013 Vapaudenkatu [fi] Vapaudenkatu تلفظ توسط JoyJoy
06/06/2013 Vaasankatu [fi] Vaasankatu تلفظ توسط JoyJoy
06/06/2013 Rantaväylä [fi] Rantaväylä تلفظ توسط JoyJoy