دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
16/09/2016 عید پاک [fa] عید پاک تلفظ 0 رأی
16/09/2016 دورهٔ نوزایی [fa] دورهٔ نوزایی تلفظ 0 رأی
16/09/2016 بهیار [fa] بهیار تلفظ 1 رأی
16/09/2016 میبرد [fa] میبرد تلفظ 0 رأی
16/09/2016 ابوالهول [fa] ابوالهول تلفظ 0 رأی
16/09/2016 سبیل جویدن [fa] سبیل جویدن تلفظ 0 رأی
16/09/2016 دانشگاه شهید بهشتی [fa] دانشگاه شهید بهشتی تلفظ 0 رأی
16/09/2016 نه تنها [fa] نه تنها تلفظ 0 رأی
16/09/2016 هانیه [fa] هانیه تلفظ 0 رأی
01/10/2014 بوداپست [fa] بوداپست تلفظ 0 رأی
01/10/2014 استخاره [fa] استخاره تلفظ 1 رأی
20/08/2014 رزرو اتاق [fa] رزرو اتاق تلفظ 2 رأی
07/08/2014 کجا زندگی می کنید؟ [fa] کجا زندگی می کنید؟ تلفظ 2 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ سراسری [fa] انتخابات ِ سراسری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرصت طلبی [fa] فرصت طلبی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 انتخابات ِ ریاست جمهوری [fa] انتخابات ِ ریاست جمهوری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 گروه ِ فشار [fa] گروه ِ فشار تلفظ 0 رأی
07/08/2014 پوسيدن [fa] پوسيدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 نو محافظه کاری [fa] نو محافظه کاری تلفظ 0 رأی
07/08/2014 فرمانروایی کردن بر [fa] فرمانروایی کردن بر تلفظ 0 رأی
07/08/2014 الیگارشی [fa] الیگارشی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 شعر خوانی [fa] شعر خوانی تلفظ 2 رأی
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] نتایج ِ انتخابات تلفظ 0 رأی
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] خواهان ِ چیزی بودن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] انتخاب ِ مجدّد تلفظ 0 رأی
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] انتخاب شدن تلفظ 0 رأی
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] تبلیغات ِ انتخاباتی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] بی تفاوتی ِ سیاسی تلفظ 0 رأی
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] کانون ِ نویسندگان ِ ایران تلفظ 4 رأی
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] شایسته سالاری تلفظ 2 رأی