دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
01/12/2013 ?מה נשמע [he] ?מה נשמע تلفظ 0 رأی
01/12/2013 שלוש [he] שלוש تلفظ 0 رأی
16/08/2012 Pininfarina [it] Pininfarina تلفظ 0 رأی
16/08/2012 venderebbe [it] venderebbe تلفظ 0 رأی
16/08/2012 venderemmo [it] venderemmo تلفظ 0 رأی
16/08/2012 vendereste [it] vendereste تلفظ 0 رأی
16/08/2012 tu pagherai [it] tu pagherai تلفظ 0 رأی
16/08/2012 venderei [it] venderei تلفظ 0 رأی
16/08/2012 venderebbero [it] venderebbero تلفظ 0 رأی
16/08/2012 venderesti [it] venderesti تلفظ 0 رأی
16/08/2012 coibente [it] coibente تلفظ 0 رأی
14/08/2012 piruvato [it] piruvato تلفظ 0 رأی