دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
22/06/2011 Leasowes [en] Leasowes تلفظ 0 رأی
08/12/2010 through [en] through تلفظ 0 رأی
08/12/2010 can't [en] can't تلفظ 6 رأی
08/12/2010 Elizabeth [en] Elizabeth تلفظ 0 رأی
08/12/2010 caramel [en] caramel تلفظ 1 رأی
08/12/2010 underground [en] underground تلفظ 3 رأی
08/12/2010 further [en] further تلفظ 0 رأی
08/12/2010 Toe loop [en] Toe loop تلفظ 0 رأی
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] Gillian Jacobs تلفظ 0 رأی
08/12/2010 individualisation [en] individualisation تلفظ 1 رأی
08/12/2010 knowledgeably [en] knowledgeably تلفظ 0 رأی