دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/07/2011 fulguration [fr] fulguration تلفظ 0 رأی
04/07/2011 Dégénérescence [fr] Dégénérescence تلفظ 0 رأی
04/07/2011 Mercier [fr] Mercier تلفظ 0 رأی
04/07/2011 Jean Epstein [fr] Jean Epstein تلفظ 0 رأی
04/07/2011 forçat [fr] forçat تلفظ -1 رأی
04/07/2011 Étampes [fr] Étampes تلفظ 0 رأی
04/07/2011 égrenage [fr] égrenage تلفظ 0 رأی