دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/07/2012 წიგნი [ka] წიგნი تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2012 კარი [ka] კარი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ევროპა [ka] ევროპა تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ორჯონიკიძე [ka] ორჯონიკიძე تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ბოლივუდი [ka] ბოლივუდი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Akhalgori [ka] Akhalgori تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ვის უნდა 20000? [ka] ვის უნდა 20000? تلفظ 1 رأی
07/07/2012 რატი წინამძღვრიშვილი [ka] რატი წინამძღვრიშვილი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Gamsachurdia [ka] Gamsachurdia تلفظ 0 رأی
07/07/2012 როგორა ხარ? [ka] როგორა ხარ? تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ქრისტე აღდგა [ka] ქრისტე აღდგა تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ქიმია [ka] ქიმია تلفظ 0 رأی
07/07/2012 სტრუქტურა [ka] სტრუქტურა تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Georgia [ka] Georgia تلفظ 0 رأی
07/07/2012 თაყვანისცემისათვის [ka] თაყვანისცემისათვის تلفظ 0 رأی
07/07/2012 me szen miqvarxar [ka] me szen miqvarxar تلفظ 0 رأی
07/07/2012 khinkali [ka] khinkali تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ქურციკი [ka] ქურციკი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ბეჰემოთი [ka] ბეჰემოთი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 Chala [ka] Chala تلفظ 0 رأی
07/07/2012 კავკასიონი [ka] კავკასიონი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ჩაი [ka] ჩაი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 დებილი [ka] დებილი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 გედევანიშვილი [ka] გედევანიშვილი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ვიტრინა [ka] ვიტრინა تلفظ 0 رأی
07/07/2012 თაფლი [ka] თაფლი تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ვჩქარობთ [ka] ვჩქარობთ تلفظ 0 رأی
07/07/2012 ელენე [ka] ელენე تلفظ 0 رأی
07/07/2012 shemomedjamo [ka] shemomedjamo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/07/2012 აღმოჩენა [ka] აღმოჩენა تلفظ 0 رأی